Niedobory luteiny i ich skutki

Wielu osobom wydaje się, że skoro luteina skupia na sobie uwagę lekarzy od zaledwie kilkunastu lat, nie może być substancją szczególnie ważną dla organizmu. Przeświadczenie takie prowadzi do tego, że duży odsetek społeczeństwa nie zastanawia się również nad tym, jakie konsekwencje może wywołać niedobór luteiny. Niestety, bardzo często możemy przekonać się o tym, że podobna niefrasobliwość jest w stanie przynieść wyjątkowo niepożądane rezultaty.

Konsekwencją niedoboru luteiny mogą być przede wszystkim choroby przyczyniające się do zaburzenia procesu widzenia. Na pierwszy plan wysuwa się w tym kontekście zapalenie plamki żółtej znane też jako AMD, a więc choroba, o której mówi się jako o najczęstszej przyczynie tak częściowej, jak i całkowitej ślepoty pojawiającej się u osób starszych. Choroba ta wywoływana jest przede wszystkim przez wspominane już wielokrotnie wolne rodniki, te bowiem często przyczyniają się do trwałego uszkodzenia umieszczonych w plamce żółtej oka elektronów światłoczułych. Wcale nie mniejszym zagrożeniem wydaje się również zaćma, która objawia się przede wszystkim nieco przymglonym widzeniem.